Agnieszka Okołotowicz

Ekspert Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego

Agnieszka Okołotowicz – Ekspert Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego

Ukończyła studia magisterskie Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych, studia podyplomowe Rachunkowość, studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Jest absolwentką Międzynarodowego Programu Executive Master of Business Administration prowadzonego przez Gdańską Fundację Menedżerów. Od 14 lat związana jest z jedną z Grup Energetycznych, od 2 lat współpracuje z Politechniką Gdańską jako wykładowca na studiach podyplomowych. Od początku swojej kariery zawodowej współpracuje ze związkami zawodowymi, zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Uczestniczy w zespołach doradczych zajmujących się przejęciami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem procesów uzgodnień ze stroną społeczną. Prowadzi negocjacje w zakresie: wynagrodzeń, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, ZFŚS. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pełni nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowywanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac oraz nadzór nad obiegiem i przygotowywaniem dokumentów finansowych. Uczestniczy w audytach kadrowo-płacowych oraz kontrolach zewnętrznych (PIP, ZUS).