Andrzej Rychter

Trener

Prawnik z wykształcenia, bankowiec z przypadku, trener i coach z powołania. Przez 19 lat związany z dużą amerykańską korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej. Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance.

Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing/process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach braku zgodności.

Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz stworzył i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie.

Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi.

Autor licznych artukułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogolnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na ALK w Warszawie.

Zajmuje się doradzwem i szkoleniami w obszarach prawa, compliance, systemu kontroli wewnętrznej i windykacji. Trener i coach oficerów compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw (Ombuds) – niezależna osoba, do której pracownicy firmy mogą zgłosić naruszenia.