Anna Burczyk

Starszy Specjalista ds. Obsługi Kontraktów Outsourcingowych - ING Bank Śląski

Anna Burczyk, Starszy Specjalista ds. Obsługi Kontraktów Outsourcingowych – ING Bank Śląski

Od 2002 roku związana z ING Bankiem Śląskim SA. Przez prawie 10 lat zdobywała doświadczenie w Wydziale Windykacji: najpierw w Zespole Windykacji Prawnej zajmowała się odzyskiwaniem należności na etapie egzekucyjnym a następnie w Zespole Windykacji Sądowej i Zewnętrznej nadzorowała i wspierała merytorycznie pracę partnerów zewnętrznych. W 2016 roku przeszła do Zespołu Jakości i Outsourcingu gdzie nadzorowała rozwój i monitorowała kompetencję doradców oraz jakość rozmów z klientami. Jako ekspert i trener prowadziła liczne projekty szkoleniowe dla pracowników ING oraz partnerów zewnętrznych. Obecnie koordynuje długoterminowe zadania projektowe odpowiadając min. za procesy przetargowe, wybór nowych dostawców oraz sprzedaż wierzytelności.