Anna Dołęgowska – Kowalska

Trener

Konsultant HR, trener, psycholog, asesor i coach. Od 13 lat wspiera firmy w rozwoju poprzez projektowanie i implementowanie rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej, zarządzania wynikami, szkoleń i rozwoju oraz towarzyszenie menedżerom w rozwoju zawodowym i osobistym.

Buduje programy i narzędzia rozwojowe dla menedżerów oraz prowadzi szkolenia, skoncentrowane wokół: budowania zaangażowania pracowników, motywacji 3:0, coachingu, empatycznej komunikacji, wspierania w rozwoju, zarządzania zmianą, sytuacyjnego przywództwa Blancharda, prowadzenia rozmów oceniających, rozwojowych i wyrażania uznania, przekazywania informacji zwrotnej i asertywnej komunikacji, wellbeing.

Pracuje często z menedżerami (niższego, średniego i wyższego szczebla) 1:1 w trakcie sesji feedbackowo-rozwojowych i coachingowych. Wspiera firmy z różnych branż i wielkości (od 8 osobowych do 10.000). W ING wspólnie z zespołem projektowym stworzyła kompetencję „budowanie zaangażowania”, a następnie wprowadziła rozwiązania, które umożliwiły jej ocenę i rozwój.

Od początku kariery zawodowej buduje pozytywne doświadczenia kandydatów i pracowników, wiedząc, że przekładają się one na satysfakcję z wykonywanej pracy oraz na zaangażowanie i efektywność działania.

Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania ludźmi w firmie (ALK), szkołę trenerską (INTRA) oraz liczne szkolenia i certyfikacje z metod diagnostycznych, stosowanych w biznesie. Jako trener i coach wierzy w nieograniczony potencjał ludzi, z którymi się spotyka oraz łączy pracę na postawach z ćwiczeniem konkretnych umiejętności. W wolnym czasie ćwiczy astangę, słucha muzyki i podróżuje.