Anna Fabiszak – Muzyka

.

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania poprzez kompetencje. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach. Pracowała m.in. dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., Auchan, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A., KNF, Bosh Sp. z o.o., Huuuge Games Sp. z o.o., Techland Sp. z o.o., Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Zdrowia, ZUS S.A., Sodexo Sp. z o.o. i in.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: rozwoju osobistego, negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi (oceny, motywacja, kompetencje, sukcesje, zarządzanie talentami, ścieżki karier), sztuka autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, rekrutacja i selekcja, efektywne przywództwo, coachingowe prowadzenie pracowników, kompetencje managerskie.

Absolwentka socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.