Arkadiusz Wódarczyk

HR Manager - Flextronics International Poland Sp. z o.o.

Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager – Flextronics International Poland Sp. z o.o.

19 letnie doświadczenie w obszarze HR. Społecznie Prezes Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającej na szeroko rozumianym polu edukacji, której celem jest zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla branży ICT. Członek Rady Pomorskiego Klastra ICT Interizon dwóch kadencji. Ekspert w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym modernizacji kształcenia zawodowego – „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Członek zespołu dwóch sieci tematycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Prowadzi szkolenia z tematyki kapitału ludzkiego. Inicjator utworzenia studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej Koordynator projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Prelegent i ekspert na wielu spotkaniach społeczności HR. Inicjator i koordynator przygotowania koncepcji podstawy programowej dla nowego zawodu Technik Programista.