Artur Pawłowski

Niezależny Ekspert, Likwidator Spółek

Artur Pawłowski – Niezależny Ekspert, Likwidator Spółek

W latach 1994-2019 pełnił szereg funkcji w biznesie – prezesa Zarządu, dyrektora nadzoru właścicielskiego,
członka zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora personalnego, Pełnomocnika Zarządu ds. dialogu
spoecznego w wielu polskich i międzynarodowych firmach firmach / Ruch SA, Rema 1000 Poland, MS Stolica,
dzisiaj UPS Poland, Krośnieńskie Huty Szkła SA, WKRA SA, Pol-Agua SA, Ec Capital SA, GPH Folwark, PLL LOT,
Capgemini Poland, PGE SA, I.Albatros Group i kilku mniejszych /. W niemalże wszystkich zajmował się także
kontaktami i współpracą ze związkami zawodowymi, rozwiązywaniem spraw trudnych, dialogiem społecznym
i restrukturyzacjami. Przez cały okres niezależnie od w/w funkcji prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami,
a także jako trener / wykładowca w różnych firmach. Jest autorem podręcznika/skryptu z zakresu HR,
artykułów prasowych, wielu projektów konsultingowych i doradczych prowadzonych na zlecenie zewnętrznych
firm HR. Był członkiem wielu rad nadzorczych, szefem zespołu doradców Ministra Edukacji, doradcą w NFI.