Barbara Grześ

Dyrektor Departamentu Windykacji / Coach i Trener Biznesu Credit & Collection - Sektor Bankowy

Barbara Grześ, Dyrektor Departamentu Windykacji / Coach i Trener Biznesu Credit & Collection – Sektor Bankowy