Beata Wiernicka – Bełz

.


doświadczony trener biznesu, konsultant HR, coach, certyfikowany asesor AC/DC, Master NLP, moderator DT, ekspert w zakresie budowania i wdrażania efektywnych i skutecznych rozwiązań HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w firmach z branży: FMCG, usługowo-informatycznej, dystrybucyjnej, produkcyjno-handlowej oraz kilkuletnie doświadczenia jako trener, coach, asesor oraz konsultant z obszaru ZZL. Jej pasją zawodową jest budowania narzędzi do selekcja i rekrutacja personelu, opracowywania i wdrażania systemów ocen, optymalizacji struktur organizacyjnych, tworzenie modeli kompetencyjnych oraz ich diagnoza. Chętnie i skutecznie zajmuje się prowadzeniem analiz stanowisk pracy, opracowaniem profili wymagań stanowiskowych i osobowych, które są wykorzystywane do diagnostyki z wykorzystaniem metody AC/DC. Posiada praktyczne doświadczenie w tworzeniu lub aktualizowaniu zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk pracy oraz w definiowaniu zasad opracowania wartościowania stanowisk pracy, tworzenia i wdrażanie systemów motywacyjnych oraz systemów premiowych.

Doświadczeniem zawodowym i praktyką konsultancką dzieli się prowadząc szkolenia. Jej szkolenia są zawsze w formie warsztatowej, bardzo praktyczne, inspirujące i dające pakiet „narzędzi” oraz „wachlarz dobrych praktyk”. Jako trener biznesu zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowych w tym w sektorach energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, telekomunikacyjnym, produkcyjnych, administracji publicznej. Specjalizuje się w obszarach związanych z HR BP, systemami wynagrodzeń i motywacji, oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą, komunikacji.

Sprawdza się realizując projekty rozwojowe jako trener, coach, moderator pomagając firmom z różnych branży w wyborze właściwych kandydatów lub identyfikacji obszarów newralgicznych i planowaniu indywidualnych programów rozwojowych dla pracowników.


SPECJALIZACJA
• Programy rozwojowo-doradcze tzw. menedżerskie (zarządzanie przez cele / MBO, zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, metody pozafinansowego motywowania pracowników, ocenianie, oceny okresowe, zarządzanie talentami, delegowanie i egzekwowanie zadań, zarządzanie rozwojem pracowników, coaching)
• Programy rozwojowo-doradcze tzw. ogólnorozwojowe (efektywność osobista i zespołowa: komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem, coaching)
• Programy rozwojowo-doradcze z obszaru HR ( metody doboru kadr: rekrutacja i selekcja pracowników, AC/DC, oceny okresowe, model kompetencyjny, zarządzanie szkoleniami, systemy motywacyjne i premiowe, opisy stanowisk pracy i wartościowanie stanowisk, controling personalny, kapitał intelektualny w firmie)