Dr inż. Piotr Chynał

.

wieloletni praktyk UX posiadający szerokie doświadczenie związane z problematyką UX Design
Doświadczenia naukowe:

• Doktorat z badań UX (opracowanie własnej metody badania użyteczności)
• 19 publikacji naukowych związanych z interakcją człowiek-komputer i UX
• Patent przyznany przez Urząd Patentowy RP związany z Accessibility
• Liczne wystąpienia na najważniejszych konferencjach międzynarodowych (m.in. konferencje w USA, UK i Portugalii)

Doświadczenia komercyjne:

• Stanowisko menedżerskie w dziale UX Services w banku UBS
• Liczne projekty komercyjne i komercyjno-naukowe z wrocławskimi firmami
(badania UX, wdrażanie metodyki Agile UX, projektowanie i prototypowanie interfejsów użytkownika)
• Własna firma związana z badaniami usability

Doświadczenia szkoleniowo-dydaktyczne:

• Ponad 7 lat doświadczenia dydaktycznego na Politechnice Wrocławskiej
• Realizacja kursu HCI na University of California w San Diego
• Liczne warsztaty dla studentów powiązane z wydażeniami branżowymi (np. World Usability Day)
• Wieloletni opiekun koła naukowego interakcji człowiek-komputer na Politechnice Wrocławskiej
• Promotor licznych prac magisterskich i inżynierskich związanych z UX.