Dr Krzysztof Hus

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks S.A.

Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim – Węglokoks S.A.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim WĘGLOKOKS S.A. w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe – prawo pracy, dialog społeczny. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, dydaktyczne jak i pisarskie w ww. zakresie. Mediator w sporach zbiorowych związków zawodowych z pracodawcami. Wieloletni ekspert NSZZ „Solidarność”. Doradca w korporacjach ponadnarodowych.