Edyta Snakowska-Estorninho

GC/Dyrektor dz. prawnego i Compliance dla spółek KPMG

Edyta Snakowska-Estorninho, GC/Dyrektor dz. prawnego i Compliance dla spółek KPMG

Radca prawny, OIRP Warszawa, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance KPMG Polska, gdzie odpowiada za kwestie prawne i compliance, wcześniej przez wiele lat związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, nieruchomościowego i produkcyjnego; współpracownik kancelarii prawnych; arbiter SIDIR, autorka praktycznych komentarzy, zwłaszcza z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa publicznego gospodarczego,  publikowanych w prasie i wydawnictwach specjalistycznych;

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Cambridge University w zakresie prawa europejskiego, ALK (International Commercial Law, Prawo Nowoczesnych Technologii) oraz  INP PAN – Prawo Konkurencji. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką.

Uczestniczy w wielu zawodowych szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich ( m.in Thayer Leader Development Group (TLDG) at West Point). W 2018 otrzymała tytuł „Lew Koźmińskiego w kategorii „Prawnik”, laureatka konkursu „Prawnik Przedsiębiorstw” w 2019 r.