Elżbieta Szymańska

Kontroler Należności - Ingka Centres Polska

Elżbieta Szymańska, Kontroler Należności – Ingka Centres Polska

Ekonomista i księgowa z zawodu, windykator z wyboru, społecznik z zamiłowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych Spółkach od 1994 roku: PriceWaterhouseCoopers, Swede Center S.A., GTC S.A., a od 12 lat pracuje dla Grupy Ingka Centres Polska Sp. z o.o. (IKEA) jako menadżer na stanowisku Kontroler Należności. W sferze zawodowej najchętniej skupia się na działaniach prewindykacyjnych oraz budowaniu wysokiej jakości relacji z partnerami biznesowymi. Za fundament uważa wypracowanie reguł współpracy z innymi działami wewnątrz swojej Spółki i jasno określonego zakresu kompetencji oraz możliwość stałej wymiany myśli w zakresie ulepszania procedur. W sferze życia osobistego zachęca do udziału w wydarzeniach społeczności lokalnych i jest członkinią Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przy Prezydent m.st.Warszawy. Mama dwóch córek, lubi jeździć na wrotkach oraz czytać szczególnie reportaże. Doświadczeniem i wiedzą o zarządzeniu należnościami dzieli się na swoim blogu WWW.WINDYKACJAJESTKOBIETA.PL