Grzegorz Basza

Kierownik Zespołu Doskonałości Operacyjnej w Pionie Operacji Personal Finance - Bank BNP Paribas SA

Grzegorz Basza, Kierownik Zespołu Doskonałości Operacyjnej w Pionie Operacji Personal Finance – Bank BNP Paribas SA

Od początku kariery związany z branżą finansową na styku operacji, analiz oraz prowadzenia projektów od strony biznesowej. Doświadczenie zdobywał w segmencie obsługi funduszy inwestycyjnych na rynkach zarówno międzynarodowym jak i polskim. Od ponad 9 lat związany z obszarami obsługi Klienta, sprzedaży, ryzyka oraz retencji w kanałach zdalnych. Obecnie wspiera te obszary w zakresie optymalizacji oraz automatyzacji procesów i narzędzi