Grzegorz Dudziński

Customer Excellence Manager – AbbVie Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Dudziński, Customer Excellence Manager – AbbVie Polska Sp. z o.o.

Rozpoczął współpracę z GSK w 1998 roku na stanowisku Przedstawiciela Naukowego. W ramach ścieżki rozwoju awansował na stanowisko Specjalisty, a następnie Starszego Specjalisty Przedstawiciela Naukowego. Od początku 2008 roku pracował jako Trener Doskonałości Sprzedażowej wdrażając procesy i narzędzia służące rozwojowi wiedzy i kompetencji Zespołu Sprzedaży. W stycznia 2011 roku objął stanowisko Menedżera Projektów Doskonałości Sprzedażowej. Jego głównym zadaniem było zapewnienie optymalnego wdrożenia ogólnofirmowych projektów podnoszących efektywność sprzedaży, rozwój kompetencji i metod pracy zespołów sprzedażowych. Podczas kariery zawodowej w GSK miał również przyjemność tworzyć procesy szkoleniowo rozwojowe na poziomie globalnym dedykowane podnoszeniu efektywności współpracy z klientem. Od roku 2017 prowadzi zespół Customer Excellence w firmie AbbVie gdzie w raz z całym swoim moim zespołem odpowiada za wsparcie wszystkich osób w organizacji pracujących z zewnętrznymi klientami. Celem jest by każda interakcja z klientem przynosiła wartość dodaną dla pacjenta, klienta i firmy.