Jakub Gradowski

Kierownik ds. Elektronicznych Kanałów Obsługi Klienta - DPD Polska