Jakub Kosicki

Dyrektor Departamentu Prawnego, Radca Prawny - Pekao Bank Hipoteczny

Jakub Kosicki, Dyrektor Departamentu Prawnego, Radca Prawny – Pekao Bank Hipoteczny

Radca prawny od 2017 r. kierujący pracami Departamentu Prawnego Pekao Banku Hipotecznego S.A. Odpowiada za prawne aspekty strategicznych projektów Banku, w szczególności z zakresu bankowości hipotecznej, listów zastawnych, regulacji obszaru bankowego i transferu wierzytelności. Od września 2018 r. także prokurent Banku. Wcześniej przez 6 lat związany z kancelarią RK Legal, w której jako adwokat specjalizował się w tematyce nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. Jako Koordynator Departamentu Nieruchomości zajmował się bieżącym zarządzaniem zespołem oraz koordynował projekty due diligence nieruchomości i projekty inwestycyjne.