Jakub Staśkiewicz

Dyrektor ds. Prawnych i Compliance - Vision Express

Jakub Staśkiewicz, Dyrektor ds. Prawnych i Compliance – Vision Express

Radca Prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze spółek oraz międzynarodowych grup kapitałowych. W 2019 roku wpisany przez the LEGAL 500 na listę najlepszych „in house” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudniony w Vision Express SP, spółce będącej częścią międzynarodowej grupy Grand Vision, w której pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Compliance, Inspektora Ochrony Danych, a od stycznia 2020 roku także prokurenta. Wcześniej związany przez 3 lata z międzynarodową siecią klubów fitness – JATOMI, w której pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych dla obszaru Europy i Azji, aby w 2017 r. i 2018 r. przeprowadzić likwidację polskich spółek oraz nadzorować proces wyjścia przez inwestora z pozostałych rynków. Początkowo, jako aplikant i radca prawny, związany przez ponad 6 lat głównie z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem prawnym i compliance dużych przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacją działów prawnych poprzez przystosowywanie ich do nowych wymagań rynkowych i prawnych oraz bliskiej współpracy