Jan Prasałek

Adwokat, Ekspert ds. prawnych – Pekao Bank Hipoteczny

dr Jan Prasałek, Adwokat, Ekspert ds. prawnych – Pekao Bank Hipoteczny

Odpowiada za obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym i upadłościowym, wspierając klientów m.in. przy prowadzeniu spornych postępowań cywilnych i tworzeniu opinii prawnych oraz procedur obsługi spraw. Od kilku lat wspomaga także przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, związanych z tematyką prawa cywilnego, bankowego i ochrony danych osotowych, współautor komentarza Wolters Kluwer do ustawy o komornikach sądowych. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz Komisji Legislacyjnej Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.