Jarosław Marciniak

Prawnik

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych zarządzanie pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania i prawa pracy.
Od 30 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami – zarówno w sektorze administracji jak i w przedsiębiorstwach – jako menedżer personalny, konsultant i trener.
Do obszaru jego zainteresowań zawodowych należą przede wszystkim kompleksowa problematyka pracy kadrowej (audyty, analizy), kwestia regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy ocen i wynagradzania i motywacji.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS (w Warszawie i we Wrocławiu), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz WSB w Toruniu. Jest również jednym z bardziej znanych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu.
Autor kilku książek poświęconych tej tematyce, m.in.: „MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA” (Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 2014 oraz 2020). Ponadto jest autorem ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 15 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, 2015, 2020); REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014 oraz 2022; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,2013, 2018 – kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydanej w 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE). W czerwcu 2023 r. ukazała się publikacja PRACA ZDALNA I HYBRYDOWA. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PRAWNE Wolters Kluwer Polska.