Karol Cieniak

Dyrektor Prawny – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Karol Cieniak, Dyrektor Prawny – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w specjalności Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe oraz Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (PNISO/IEC 27001:2014-12). Autor metodologii szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz procedury klasyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych. Twórca programów szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych.