Katarzyna Gulbicka

Business Development Manager - BEST S.A.

Od 17 lat związana z branżą windykacyjną w BEST S.A. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie windykacji wierzytelności detalicznych i MŚP. Budowała i zarządzała strukturami operacyjnymi odpowiadając między innymi za proces windykacji polubownej oraz wspierała obszar strategii windykacyjnych w zakresie produktów restrukturyzacyjnych, kanałów kontaktu i marketingu. Podczas swojej pracy inicjowała i brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości. Obecnie odpowiada za rozwój biznesu w zakresie nowych usług windykacyjnych dla sektora MŚP (Payhelp). Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku Zarządzanie, Pedagog, Certyfikowany Coach i Juror 7, 8 i 9 edycji konkursu Telemarketer Roku.