Katarzyna Katana

Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Należności Detalicznych - Bank Millennium S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach finansowych. Praktyk, posiadający ogromną wiedzę merytoryczną dot.  całego procesu kredytowego oraz duże doświadczenie w projektowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami. Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów oraz zarządzania i motywowania licznych zespołów ludzkich. Prelegent podczas licznych konferencji i warsztatów związanych z tematyką dochodzenia należności oraz zarządzania zasobami ludzkimi.