Katarzyna Sitnicka

Kierownik Projektów i Programów IT – mBank S.A.

Katarzyna Sitnicka, Kierownik Projektów i Programów IT – mBank S.A.

Praktyk, z ponad 10-letnim stażem w instytucjach finansowych. Jej doświadczenie obejmuje optymalizację procesów, jak i wdrażanie konkretnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie – zarówno dla klientów instytucji oraz wewnątrzorganizacyjnych. Obecnie odpowiada ze strony IT za wdrażanie rozwiązań technologicznych m.in. w obszarze HR, compliance, prawnyn, czy zarządzania nieruchomościami. Absolwentka studiów wyższych oraz Certyfikowany Agile Project Manager.