Łukasz Bendkowski

Legal Counsel – XEROX

Łukasz Bendkowski, Legal Counsel – XEROX

Radca prawny i główny prawnik Xerox Polska. Jego ponad 15-letnie doświadczenie obejmuje międzynarodowe doradztwo w zakresie zagadnień prawa gospodarczego i prawa spółek, technologii informatycznych, własności intelektualnej, outsourcingu, infrastruktury (w tym nieruchomości) oraz zgodności z politykami i procedurami korporacyjnymi (corporate compliance). Łukasz Bendkowski posiada również bogate doświadczenie w zakresie negocjowania i nadzoru nad realizacją projektów IT & T, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (POIG). Jako starszy prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii współpracował z warszawskim biurem CMS Cameron McKenna oraz był zewnętrznym doradcą prawnym ds. korporacyjnych Xerox. Wcześniej pełnił rolę doradcy prawnego ds. korporacyjnych w spółce Alcatel-Lucent (odpowiadając za regiony: Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej). Był prawnikiem w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie oraz pełnił funkcje zagranicznego prawnika w Londynie (U.K.) oraz w Saint Louis (USA).