Małgorzata Uljasz

Koordynator ds. roszczeń – DCT Gdańsk S.A.

Małgorzata Uljasz, Koordynator ds. roszczeń – DCT Gdańsk S.A.

Inżynier Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od 2009 roku związana z DCT Gdańsk S.A. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Dziale Operacyjnym oraz Dziale Bezpieczeństwa. Początkowo odpowiedzialna za szeroko pojęty kontakt z Klientem w sprawach związanych z obsługiwanymi kontenerami i ładunkami na terminalu, a następnie uczestniczyła w tworzeniu procedur i mapowaniu procesów operacyjnych. Obecnie stoi na czele Komórki Roszczeń, którą stworzyła od podstaw. Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, 14001, 45001, 50000).