Marcin Roczniak

Trener

Trener Sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz szkoleniem trenerów wewnętrznych. Swoje doświadczenie zdobywał jako Trener oraz Menager w Vistula Group S.A. Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień
publicznych.

Działa z wizją celu i konsekwentnie realizujący założenia biznesowe. Skoncentrowany na realizacji celów. Wykazujący się dużą kreatywnością i skutecznością w działaniu. Posiadający rozwinięte umiejętności budowania relacji biznesowych i współpracy wewnątrz organizacji z zachowaniem najwyższych standardów.

Kluczowe Osiągnięcia managerskie:
• Obsługa Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2016;
• Obsługa Klientów VIP oraz firm i instytucji;
• Prezentacje z wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi ogólnokrajowej;
• Współpraca z kluczowymi klientami biznesowymi
• Konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP.

Kluczowe Osiągnięcia Trenerskie:
• Prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych oraz wizerunku w biznesie
• Kształcenie wrażliwości stylistycznej/modowej oraz sprzedażowej dla Trenerów;
• Wykształcenie profesjonalnych postaw sprzedażowych dla Doradców poszczególnych marek;
• Zbudowanie wrażliwości eleganckiej sprzedaży z uwzględnieniem profesjonalnej obsługi;
• Kreowanie biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami profesjonalnej obsługi.

Prywatnie miłośnik psychologii i karate.