Marcin Suszyński

Debt Collection & Product Development Manager - LeaseLink

Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą finansową w obszarach consumer finance oraz finansowania firm mikro/sme. Od 2015 roku uczestniczy w budowaniu oraz ciągłym rozwijaniu firmy LeaseLink uznawanej za jeden z największych sukcesów biznesowych sektora fintech – obecnie wchodzącego w skład grupy mBank (w wyniku transakcji M&A). Marcin Suszyński posiada unikalne doświadczenie zawodowe o horyzontalnym przekroju od wsparcia sprzedaży i rozwoju produktów poprzez zarządzanie ryzkiem kredytowym aż po odpowiedzialność za procesy windykacyjne. Specjalista wykorzystujący technologię przy rozwijaniu i automatyzowaniu procesów.  Z szacunkiem podchodzący do humanizowania tych elementów procesowych które pozostają krytyczne dla zachowania wysokiego poziomu doświadczenia klienta.