Marzena Wiszniewska

Data Governance Officer - Citi Handlowy

Marzena Wiszniewska, Data Governance Officer – Citi Handlowy

Zarządza jakością danych w Banku i jakością procesów w obszarze Operacji i Technologii Banku. Marzena dodatkowo jest profesjonalnym Trenerem Biznesu oraz Ekspertem w zakresie Doskonalenia Procesów (Lean Black Belt). Od ponad dwóch lat jest Członkiem Komitetu Sterującego Women’s Network w Citi Handlowy oraz aktywnie uczestniczy w Programie Mentoringowym. Była Mentorem w ramach PWN Warsaw (Professional Women Network), a od 2018 r. jest Mentorem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet w ramach Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet. Wspiera również Program Mentoringowy IT for She (koordynowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy) oraz jest Ekspertem ds. Mentoringu w Klubie Kobiet Harvard Business Review. Marzena jest entuzjastką rozwoju kobiet i idei różnorodności oraz budowania kultury przynależności (Diversity& Inclusion).