Michał Fomaidis

Kierownik ds. Zakupów – Bosch / BSH

Michał Fomaidis, Kierownik ds. Zakupów – Bosch / BSH

Zarządza eSourcinigiem dla kategorii nieprodukcyjnych w BSH, – Bosch Home Appliances, z którym jest związany od 12 lat. Kieruje pracą zespołu w Polsce oraz koordynuje pracę około 200 Kupców w 32 krajach – w zakresie e-Catalgów. Był dotychczas odpowiedzialny za zakupy nieprodukcyjne dla polskiej spółki Bosch Home Appliances 2006-2016, jak również kierował pracą Działu Zakupów Materiałów Produkcyjnych w Fabryce BSH – w Rzeszowie 2016-2018, gdzie był między innymi odpowiedzialny za wdrażanie standardów zakupowych. Posiada ponadto doświadczenie w obszarze Logistyki i Sprzedaży, zdobyte w dużych, międzynarodowych koncernach – Kaufland, Philips, Metalcoop Gmbh. Jest absolwentem kilku uczelni – Uniwersytet Łódzki, University of Maryland, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, włada czterema językami obcymi, a w życiu kieruje się metodologią Steven’a Coveya. Prowadził liczne prelekcje z zakresu Zakupów na konferencjach za granicą, min. BME, CEE e-Procurement Summit. Prywatnie – mąż, ojciec dwóch Księżniczek, narciarz, muzyk.