Michał Rączkowski

Adwokat, Partner Zarządzający - Kancelaria RK Legal

Michał Rączkowski, Adwokat, Partner Zarządzający – Kancelaria RK Legal

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i postępowań sądowych. W kancelarii koordynuje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów wierzytelnościowych B2C. Od 12 lat zarządza kancelarią RK Legal, świadczącą usługi prawne dla biznesu. Kancelaria, której zespół liczy dziś ponad 120 osób, na przestrzeni lat połączyła rzetelną obsługę prawną z ofertą zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu może profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom w kluczowych aspektach prowadzonej działalności. RK Legal jest członkiem m.in. Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Euro Collect Net Lawyers – sieci firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności na terenie UE i poza nią. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekuryzytacyjnymi. Kancelaria RK Legal obsługuje wierzytelności B2C oraz należności korporacyjne B2B, także na rynkach zagranicznych. W portfolio naszych klientów są banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekuratyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Jest autorem licznych komentarzy prasowych oraz współautorem wydanej w 2018 publikacji: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz.” Wydawnictwa Wolters Kluwer. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych.