Mikołaj Ryzop

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - DPAG

Mikołaj Ryzop, Inspektor Ochrony Danych Osobowych – DPAG

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu obrotu wierzytelnościami a także prawnej windykacji należności oraz zarządzania przetwarzaniem danych osobowych w masowej skali. Pracował w międzynarodowych korporacjach, w ramach których zdobywał doświadczenie w zakresie różnych produktów i usług, pracował przy wdrożeniach systemów informatycznych dedykowanych do pracy z bazami danych, tj. Grupa Kapitałowa DT Partners (obecnie PRA Group) czy Vindix, w których odpowiedzialny był m.in. za tworzenie strategii obsługi i automatyzację procesów z tym związanych. Od 2018 roku Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Data Protection Advisory Group sp. z o.o. w której nadzoruje procesy obsługi kancelarii komorniczych w zakresie ochrony danych osobowych. Do dnia dzisiejszego przeprowadził ponad 150 projektów i szkoleń w ramach w/w aktywności zawodowej.