Mirosław Gachowski

Dyrektor Biura Zarządzania Wierzytelnościami - Bank BPH

Mirosław Gachowski, Dyrektor Biura Zarządzania Wierzytelnościami – Bank BPH

Związany z bankowością od 2004 roku (GE Money Bank, Bank BPH), niezmiennie w obszarze szeroko pojętej obsługi wierzytelności. Bogate doświadczenie w budowie procesów windykacyjnych zarówno w zespołach stacjonarnych jak i rozproszonych. Liczny udział oraz prowadzenie projektów optymalizujących działanie jednostek windykacyjnych włącznie z projektami na styku fuzji banków. Od 2016 roku Dyrektor Biura Zarządzania Wierzytelnościami Banku BPH, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i windykacji prawnej kredytów i pożyczek hipotecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunek prawo oraz Podyplomowych Studiów Szkoły Głównej Handlowej – Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.