Paweł Wieszała

Dyrektor Centrum Relacji z Klientami, Aegon

Paweł Wieszała, Dyrektor Centrum Relacji z Klientami – Aegon

Absolwent Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku „Informatyka i ekonometria”. Od 10 lat związany z grupą Aegon w Polsce, początkowo jako lider w zakresie optymalizacji procesów i analityki biznesowej, później jako biznes lider i project manager w projektach związanych z szeroko rozumianym rozwojem procesów obsługi i wsparcia Klienta. Od 2015 r. współtworzył nową strategię obsługi Klienta grupy Aegon, od 2016 odpowiedzialny za obsługę klienta we wszystkich zdalnych kanałach komunikacji.