Piotr Dąbkowski

Manager - Kredytowy Portfel Nieregularny, Zespół Jakości i Outsourcingu - ING Bank Śląski

Piotr Dąbkowski, Manager – Kredytowy Portfel Nieregularny, Zespół Jakości i Outsourcingu – ING Bank Śląski

Z windykacją związany od 2005 roku. Przygodę z branżą zaczynał jako negocjator w call centre. Od 2010 roku zarządzał w ING zespołem odpowiedzialnym za standaryzację i jakość w obszarze komunikacji z dłużnikami. Przez ponad 5 lat jego celem było szkolenie negocjatorów i eliminowanie ryzyk reputacyjnych w rozmowach windykacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich wskaźników efektywności. Obecnie zarządza procesem outsourcingu windykacyjnego i odpowiada za sprzedaż wymagalnych wierzytelności detalicznych banku ING. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.