Piotr Jaszke

Trener

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, uczestnik seminarium doktoranckiego WPiA UW, prowadzący indywidualną praktykę zawodową w formie kancelarii adwokackiej, zajmujący się prawem karnym i karnym skarbowym (obrona oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych, w tym podmiotów gospodarczych) oraz postępowaniami pokrewnym (postępowania administracyjne i podatkowe), jak również obsługą podmiotów gospodarczych zarówno w kwestiach związanych z compliance (czuwanie nad zgodnością procedur z obowiązującym prawem) oraz w sporach sądowych.

Reprezentował i reprezentuje klientów w sporach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Brał udział jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed tzw. Komisją Reprywatyzacyjną. Komentował zagadnienia prawne w programach publicystycznych i interwencyjnym, w tym ,,Państwo w Państwie’’