Piotr Korzuch

Head of Industrial Relations, Compliance & HR Risk – BNP Paribas

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium z zakresu BHP na Politechnice Warszawskiej. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. Członek zespołu ekspertów przy PKPP Lewiatan do spraw zbiorowego prawa pracy, w ramach którego uczestniczył m. in. W pracach nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych. Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR, związany głównie z branżą finansową z kilkuletnią przerwą spędzoną w sektorze energetycznym, w trakcie której jednym z jego głównych projektów było ujednolicenie wewnątrzzakładowego prawa pracy po konsolidacji działalność w obszarze dystrybucji gazu. Od początku pracy w BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiadał za relacje pracownicze, zgodność i ryzyko obszaru HR oraz BHP. Od ponad roku odpowiada także za digitalizacje obszaru HR oraz za zarządzanie różnorodnością. Od 2017 odpowiedzialny w Banku za tematykę związaną z pracą zdalną.