Piotr Korzuch

Head of Industrial Relations, Compliance & HR Risk – BNP Paribas

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium z zakresu BHP na Politechnice Warszawskiej. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. Członek zespołu ekspertów przy PKPP Lewiatan do spraw zbiorowego prawa pracy, w ramach którego uczestniczył m. in. w pracach nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych. Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR, związany głównie z branżą finansową oraz sektorem energetycznym, w którym jednym z jego głównych projektów była restrukturyzacja zatrudnienia po konsolidacji działalność w obszarze dystrybucji gazu. Od początku pracy w BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiadał za relacje pracownicze, zgodność i ryzyko obszaru HR oraz BHP. Od 2015 roku Bank na skutek kolejnych fuzji kilkukrotnie przeprowadzał procesy optymalizacyjne w zakresie zatrudnienia, co wymagało intensywnej współpracy z funkcjonującymi w Banku organizacjami związków zawodowych.