Przemysław Cichoń

Chief Investment Officer, Członek Zarządu - Ultimo

Przemysław Cichoń, Chief Investment Officer, Członek Zarządu – Ultimo

Pracę w Ultimo rozpoczął w 2002 roku, gdzie zdobywał kolejne doświadczenia i osiągał szczeble kariery zawodowej. Początkowo zajmował stanowisko analityka w Departamencie Ryzyka Kredytowego, w którym od 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora. W latach 2006-2008 doświadczenie na rynku finansowym zdobywał jako Dyrektor Wykonawczy, a od 2008 roku był Dyrektorem Departamentu Strategii i Kampanii. We wrześniu 2017 roku objął funkcję Chief Investment Officera odpowiedzialnego za inwestycje (zakup portfeli wierzytelności), wyceny, prognozy i relacje z partnerami biznesowymi. W marcu 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Ultimo S.A. Od listopada 2019 objął również nadzór nad całością procesów obsługi portfeli zabezpieczonych.