Renata Grelewicz

.

Z wykształcenia psycholog, posiada 20 lat doświadczeń zawodowych; w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych w branży finansowej i informatycznej, budowlanej, gdzie bezpośrednio odpowiadała za kreowanie i realizację polityki personalnej. Tworzyła i wdrażała procesy HR i administracji personalnej. Min. zainicjowała i zaimplementowała model zarządzania przez cele dla kadry zarządzającej (MBO) w powiązaniu z systemem motywacyjnym, zbudowała kilka programów rozwojowych dla talentów, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla opartych na wskaźnikach biznesowych. Autorka licznych inicjatyw i programów wspierających budowę kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą. Kilkakrotnie uzyskała tytuł Inwestora w Kapitał Ludzki, Solidnego Pracodawcy, Firmy Fair Play.

Aktualnie wykorzystując i łącząc zdobyte doświadczenie w biznesie oraz wiedzę psychologiczną, trenerską, coachingową pomaga ludziom rozwijać się, a organizacjom stawać się bardziej efektywnymi.

KWALIFIKACJE

  • Certyfikowany Coach Professional Certified Coach (PCC ICF)
  • Coaching Center, Coach Wise Essentials Program, Coach Wise Equipped, Coach Wise Proficiency
  • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Studium Pomocy Psychologicznej
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami
  • Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych
  • Zarządzanie projektami według PMBOK

SPECJALIZACJA

  • Zarządzanie zmianą
  • Rozwój kompetencji przywódczych, w tym zarządzanie strategiczne, budowanie i motywowanie zespołu, delegowanie zadań, komunikacja i udzielanie informacji rozwojowej
  • Coaching kariery
  • Rozwój inteligencji emocjonalnej