Robert Łęcki

Kierujący zespołem rozwoju zasobów Ludzkich - BOŚ S.A.

Robert Łęcki, Kierujący zespołem rozwoju zasobów Ludzkich – BOŚ S.A.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat konsultant brytyjskiej formy consultingowej. Swoje doświadczenia przekazywał studentom jako wykładowca na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił także rolę Dyrektora Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i HR MIS w grupie KBC (Warta, Kredyt Bank). Doradca Zarządów w zakresie konstruowania systemów motywacyjnych. Od kilkunastu lat związany zawodowo z sektorem bankowo – ubezpieczeniowym.