Sandra Skrzypek

Kierownik Zespołu Obsługi Procesowej Wierzytelności w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Kierownik Działu Windykacji w Compensa TUnŻ SA Vienna Insurance Group, pełnomocnik Zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kontynuująca rozwój naukowy w ramach doktoratu w dziedzinie prawa karnego materialnego.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie zarządzania obszarem wierzytelności oraz procesowego dochodzenia wierzytelności ubezpieczeniowych, od stycznia 2014 roku związana z międzynarodową grupą kapitałową Vienna Insurance Group.

Praktyk procesowy, doskonalący swoje umiejętności w projektowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami dochodzenia wierzytelności ubezpieczeniowych, w szczególności procesem sądowo-egzekucyjnym realizowanym wewnętrznie oraz w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Zwolenniczka optymalizacji i digitalizacji procesów w obszarze zarządzania wierzytelnościami, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu czynnika ludzkiego z jego niezastąpioną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.