Sandra Skrzypek

Kierownik Zespołu Obsługi Procesowej Wierzytelności - InterRisk TU