Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Finansowy – MASSI/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Finexa

Tomasz Chrabałowski, Dyrektor Finansowy – MASSI/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Finexa

Manager spółek z sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych Grup Kapitałowych oraz w zarządzaniu spółką z poziomu zarządu. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego, finansów i księgowości. Ekspert w zakresie controllingu finansowego i zarządczego, posiadający doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad całością procesów finansowych w spółkach o różnych profilach, w tym także tworzenie dokumentacji cen transferowych (TP). Twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych (VAT, CIT, ZUS) i zarządczych, standardów i procedur finansowych. Posiada wiedze z zakresu skutecznego wdrażania systemów finansowo-księgowych, BI, ERP i CRM poświadczone świadectwem Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce