Wioletta Kandziak

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr - Orlen S.A.

Od ponad 6 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Mediator w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych. Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Doktorantka Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy.