Włodzimierz Szymczak

Dyrektor Zarządzający - Atradius Collections B.V

Włodzimierz Szymczak, Dyrektor Zarządzający – Atradius Collections B.V

Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rozwój,
zarządzanie oraz sprzedaż usług polskiego oddziału, a także za rozwój działalności Atradius Collections na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej
związany był z McLane Polska, gdzie zajmował stanowisko kontrolera należności oraz firmą NASK. Z branżą windykacyjną związany łącznie od ok. 10 lat,
specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz negocjacjach bezpośrednich. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie
ukończył kierunek finanse i bankowość, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.