Data: 30.01.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

 • Jak sprawnie przewodzić innym
 • Poznanie metod i założeń budowania sprawnie funkcjonujących zespołów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywaniem problemów
 • Skuteczne argumentowanie, wywieranie wpływu oraz motywowanie
Rozwiń

Program

Dzień I

CELE PODSTAWOWE:

 • uświadomienie roli lidera
 • rozwój cech przywódczych, budowa własnego autorytetu, odwaga lidera i pewność siebie
 • rozwój kompetencji pozwalających na umiejętne reagowanie na opór i angażowanie pracowników w realizację decyzji
 • poznanie metod i założeń budowania sprawnie funkcjonujących zespołów

ZAKRES WARSZTATÓW–WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DOSKONALONE NA SZKOLENIU

 • jak sprawnie przewodzić innym
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywaniem problemów
 • nabycie umiejętności właściwego komunikowania idei oraz delegowania zadań
 • umiejętne reagowanie na opór i angażowanie pracowników w realizację decyzji
 • skuteczne argumentowanie, wywieranie wpływu oraz motywowanie
 • umiejętność budowania sprawnie funkcjonujących zespołów

MODUŁ I

 • Wstęp
 • Od czego zależy mój sukces, jako lidera w zarządzaniu zespołem?
 • Co odróżnia zespół od grupy?
 • Co odróżnia lidera od szefa?
 • 3 typy menedżerów. Etyka? Przecież i tak chodzi o pieniądze!
 • Recepta na dobrą komunikację z innymi – czyli jak być lubianym przez innych?
 • Przywództwo
 • Motywowanie

MODUŁ II

 • Bycie menedżerem zobowiązuje
 • Delegowanie zadań
 • Delegowanie uprawnień – Empowerment – uprawomocnienie
 • Nagradzanie, chwalenie i krytykowanie

Dzień II

CELE PODSTAWOWE:

 • świadoma praca z wykorzystaniem wspólnych i przyjętych wartości
 • motywowanie pracowników
 • wzrost zaangażowania pracowników

ZAKRES WARSZTATÓW–WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DOSKONALONE NA SZKOLENIU

 • wartości to wyzwanie
 • kaizen – podstawy wzrostu
 • zależność przyczynowo – skutkowa
 • współpraca i szacunek
 • wartości w codziennej praktyce
 • wizja, misja i wartości
 • egzekwowanie norm i wartości
 • dobór osób do zespołu

MODUŁ I

 • Nasze wartości – jak to rozumiem?
 • Wdrożenie wartości organizacji w codzienną praktykę

MODUŁ II

 • Nasza wizja
 • Nasza misja
 • Nasze wartości
 • Zarządzanie zespołem – aktywne przywództwo
 • Wspólne wartości – różne talenty. Jak wykorzystać różnice – budować na podobieństwach,ignorować różnice?
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń