Data: 24.04.2023 - 25.04.2023
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

• Nadanie znaczenia i wartościowanie ścieżek kariery w organizacji
• Identyfikacja kluczowych kompetencji w planowaniu ścieżek kariery
• Projektowanie ścieżek kariery – zdefiniowanie zasad i sposobów tworzenia ścieżek karier
• Poznanie narzędzia do badania efektywności poszczególnych etapów budowania i wdrażania ścieżek karier
• Wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniającym lub hamujących wdrożenie programów awansów i ścieżek karier
• Wypracowanie wytycznych do awansów i planowania ścieżek karier w organizacji

Rozwiń

Program

9:00

Dzien I

1. Strategiczne założenia do tworzenia ścieżek karier w organizacji w dzisiejszych czasach (czasach VUCA)

• Struktura organizacyjna i strategia personalna firmy i jej wpływ na budowanie ścieżek kariery oraz ich wzajemne dopasowanie
• Wojna o talenty – prawda czy mit? – czy każdy ma talent? – główne kierunki rozwoju pracowników w organizacji
• Najlepsze praktyki w małych i dużych organizacji biznesowych oraz analiza korzyści i strat – ćwiczenia

2. Jak odkryć talenty w naszej organizacji? – różne narzędzia diagnozy potencjału

• Testy i kwestionariusze badające talenty – Talenty Gallupa, OTH, FRIS, Facet 5, Psytech
• Oceny 360 stopni w identyfikacji utalentowanych pracowników
• Assessment i Development Centre – narzędzi diagnozy i rozwoju talentów
• Oceny okresowe z narzędziem do oceny poszczególnych kompetencji

3. Narzędzia rozwojowe – co, komu i w jakiej formie?

• Skuteczny system informacji zwrotnej bazą rozwoju talentów
• Plany Działań Wdrożeniowych – jak rozwijać talenty, aby nie marnować ich czasu?
• Mentoring i intermentoring – odpowiedź na zmiany pokoleń
• Coaching – czy tylko dla wybranych?
• Formy wspierania rozwoju zawodowego – katalog działań rozwojowych w jednym miejscu (Excel)
• Platformy do zarządzania programami talentów – kryteria wyboru
• Osiągnięcia neuronauki przesuwają granice rozwoju talentów

 

 

 

9:00

Dzień II

1. Planowanie i tworzenie ścieżek karier dopasowane do potrzeb biznesowych organizacji

• Etapy tworzenia ścieżek kariery – proces przygotowania modelu krok po kroku dla różnych grup pracowników
• Ścieżka kariery – krótko – średnio – długoterminowa, punkty kontrolne i dopasowanie do kompetencji w organizacji
• Ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego
• Efektywne wdrożenie ścieżek kariery w organizacji

2. Zarządzanie talentami i planowanie sukcesji

• Modele sukcesji dopasowane do dojrzałości organizacji i celów strategicznych
• Planowanie sukcesji – 7 etapowy plan
• Sukcesorzy i Mentorzy – zasady współpracy i współdziałania

3. Ewaluacja projektów zarządzania talentami

• Wskaźniki, po których można poznać, że program zarządzania talentami jest skuteczny
• Model Kirkpatricka w ocenie efektywności projektów rozwojowych – gotowe narzędzia diagnostyczne
• Badanie zwrotu z inwestycji w programy talentowe – ROI wg Phillipsa (praktyczne case study)

4. Wypracowanie modelu ścieżek kariery w organizacji

• Wspólna praca grupy

5. Podsumowanie szkolenia

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń