Data: 23.05.2024 - 24.05.2024
2 dni
ONLINE
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

MS Project - usprawnij zarządzanie projektem w organizacji Program

Szkolenie omawia kompleksowo najbardziej popularny program wspierający zarządzanie projektami jakim jest Microsoft Office Project. Podczas warsztatu w praktyczny sposób zostaną przedstawione walory MS Project, które mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu zasobami, finansami a także zarządzanie informacją w organizacji. Aplikacja daje nam bardzo wiele udogodnień w zarządzaniu projektem od planowania zadań i przydzielania zasobów po monitoring i kontrole realizacji poszczególnych zadań. Dopiero bowiem gruntowna wiedza umożliwi kierownikom, uczestnikom projektów sprawne poruszanie się w tak potężnym narzędziu jak MS Project.

Adresaci

• osoby zarządzające projektem
• osoby współpracujące z zespołami projektowymi.
• osoby pracujące w dziale finansowym.
• menadżerowie i specjaliści odpowiedzialni za realizację złożonych procesów.

Czas trwania

2 dni

Cel szkolenia

• Prawidłowe wprowadzanie informacji o zadaniach i wykorzystywanie odpowiednich relacji między zadaniami.
• Wyświetlanie odpowiednich widoków oraz czerpanie informacji o danym projekcie i jego wszystkich elementach, pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zauważonych problemów
• Kontrola zasobów przydzielonych w projekcie.
• Zastosowanie kalendarza w celu kontroli realizacji zadań.
• Zarządzanie informacjami i korekta danych na każdym etapie realizacji projektu.
• Zaawansowane wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project dotyczących zasobów i kosztów.
• Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z pierwotną wersją projektu.

Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień 1

1. Czym jest projekt ?

2. Zarządzanie projektem

• Menedżer Projektu
• Metoda ścieżki krytycznej

3. Interfejs Użytkownika

• Widoki
• Sortowanie i filtrowanie danych

4. Wprowadzanie informacji podstawowych

• Ustawienia parametrów projektu
• Ustawienie parametrów kalendarza
• Przypisywanie kalendarza do projektu
• Przypisywanie kalendarza do skali czasu
• Zapisywanie projektu

5. Harmonogramowanie

• Wprowadzanie zadań
• Wprowadzanie zadań kontrolnych
• Modyfikowanie wprowadzonych zadań
• Kalendarz zadania
• Przypisywanie kalendarza do zadania

6. Tworzenie zadań sumarycznych

• Przeglądanie zadań sumarycznych
• Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi

7. Konsolidacja wielu projektów

9:00

Dzień 2

8. Łączenie zadań

• Rodzaje zależności
• Wprowadzanie relacji do harmonogramu
• Czas opóźnienia i wyprzedzenia
• Wprowadzanie warunków brzegowych
• Zapas czasu

9. Analiza ścieżki krytycznej

10. Zarządzanie zasobami

• Wprowadzanie zasobów
• Parametryzowanie czasowe zasobów
• Przydzielenie zasobów do zadań
• Dodatkowe operacje na zasobach

11. Bilansowanie

• Przeciążenia zasobów
• Rozwiązywanie przeciążenia zasobów
• Samodzielne odciążanie zasobów

12. Kontrola realizacji projektu

• Plan bazowy
• Wprowadzanie wartości rzeczywistych

13. Export danych do programu Excel

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń