Data: 18.06.2024 - 19.06.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Offboarding i związane z nim rozstanie się z pracownikiem jest zawsze bardzo krytycznym momentem dla firmy, ale również dla osoby odchodzącej.

Nie ma znaczenia czy decyzja leży po stronie pracownika czy pracodawcy, powoduje w organizacji wiele potencjalnych zagrożeń takich jak:

 • powstanie luk kompetencyjnych,
 • osłabienia firmowego employer brandingu i PR,
 • powstanie chaosu informacyjnego w zespole,
 • spadku efektywności zespołu
 • braku zaufania do zarządzania przedsiębiorstwem

Na szkoleniu uczestnicy przejdą przez cały proces offboardingu aby powyższe zagrożenia nie miały miejsca.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I
Analiza trendów w zakresie procesu offboardingu

Moduł II
Dekalog procesu offboardingu
• Wypracowanie przez uczestników tzw. “Dekalogu procesu offboardingu” przy pomocy metody Lego serious play
• Uczestnicy budują indywidualny model siebie jako osobę prowadzącą proces offboardingu oraz wspólny dotyczący dekalogu

Moduł III
Stadia reakcji na zmianę (model Williama Bridgesa).
• Uczestnicy w oparciu o własne doświadczenia, niekoniecznie związane ze zmianą pracy, opiszą fazy reakcji na zmianę. Na tej podstawie wprowadzimy model stadiów reakcji na zmianę. • Uczestnicy skonstruują listę obaw oraz zachowań współpracowników, z którymi najczęściej się s potykają.

Moduł IV
Offboardingowa checklista
• Rozmowa na temat odejścia
• Poinformowanie współpracowników o decyzji kolegi lub koleżanki
• Przekazanie obowiązków
• Exit interview
• Administracyjne porządki
• “Pozostańmy w kontakcie”

 

 

9:00

Dzień II

Moduł V
Zasada prowadzenia rozmów zwalniających
• Aktywne słuchanie oraz pytania, które zachęcają do dialogu
• Budowanie skutecznej argumentacji
• Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi
• Struktura rozmowy ze zwalnianym pracownikiem
• Radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika

Moduł VI
Zdolności adaptacyjne w sytuacji zmian
• W tej części warsztatu uczestnikom przedstawione zostanę w przejrzysty sposób mechanizmy wsparcia w okresie zmiany.
• Po wykonanym w tym module ćwiczeniu indywidualnym (test na poznanie własnego mechanizmu wsparcia w okresie zmiany), uczestnicy podzieleni zostaną na podgrupy, gdzie będą pracować nad jednym z mechanizmów.

Moduł VII
Sposób komunikowania celowości zmiany
• Sposób komunikowania zmiany – dopasowanie stylu komunikacji do pracowników zgodnie z modelem zachowań DISC.
• Realizacja przez uczestników testu MaxieDISC, zapoznanie ich z własnymi stylami zachowań. • Opisanie sposobu komunikacji względem 4 typów zachowań – pokazanie różnic w komunikacji oraz różnic w przechodzenia przez zmianę.

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń