Data: 20.03.2024 - 21.03.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program Trenerzy

• Poznanie zasad konstruowania i opowiadania ciekawych historii
• Żonglowanie historiami podczas spotkań prywatnych jak i biznesowych
• Poznanie nowe narzędzi służących budowaniu wizerunku eksperta oraz silnej marki
• Wyrobienie nawyku zbierania historii w codziennej praktyce zawodowej


Dzięki warsztatom uczestnicy:
• Będą formułować atrakcyjny przekaz, który przykuwa uwagę słuchaczy, zwiększa wiarygodność i autentyczność mówcy oraz ma większą siłę perswazji
• Nabiorą swobody, luzu i pewności siebie podczas wystąpień na forum
• Rozwiną swoje kompetencje autoprezentacje przydatne w sprzedaży, prowadzeniu szkoleń czy zarządzaniu zespołami
• Będą potrafili świadomie wzbogacać swoje prezentacje historiami, które działają na emocje
• Poznają strukturę konstruowania dobrych historii, co pomoże im przekazywać informacje bez korzystania z notatek
• Poznają nową technikę, którą można zastosować zarówno, odpowiadając na obiekcje i trudne pytania Klientów, jak też budując własną markę czy wizerunek firmy

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. ZALETY STORYTELLINGU
• Przyciąganie uwagi
• Zmniejszenie dystansu między mówcą a audytorium
• Dzielenie się doświadczeniem
• Budowanie wizerunku eksperta
• Długotrwały efekt


2. ZASADY KONSTRUOWANIA DOBRYCH HISTORII
• Świadomość celu, czyli o czym jest Twoja historia
• Struktura opowieści
• Puenta


3. KLASYCZNA STRUKTURA NARRACJI WG ARYSTOTELESA


4. PODRÓŻ BOHATERA – MONOMIT JOSEPHA CAMPBELLA


5. ETAPY HISTORII WG KEVINA HOGANA
• Otwarcie (wprowadzenie)
• Rozwój akcji
• Punkt kulminacyjny
• Rozwiązanie akcji
• Zakończenie

9:00

Dzień II

1. SZTUKA BUDOWANIA BARWNYCH HISTORII
• Anafora
• Aliteracje
• Metafora
• Jak słowami namalować kontekst wydarzenia
• Jakich słów używać, aby Twoja historia była dynamiczna
• Jak za pomocą szczegółów, dialogów podnieść autentyczność oraz emocjonalny ładunek historii
• Jak balansować emocjami, aby historia była bardziej znacząca dla słuchaczy


2. BUDOWANIE NAPIĘCIA
• Kontrast jako tok narracji
• Kontrast emocjonalny
• Kontrasty stylu prezentowania
• Kontrast treści – zaskoczenie


3. JEDNA RZECZ TO PISAĆ HISTORIE, DRUGA TO JE DOBRZE OPOWIADAĆ
• Dynamika
• Naturalność
• Tempo
• Pauza


4. JEDNA RZECZ TO PISAĆ HISTORIE, DRUGA TO JE DOBRZE OPOWIADAĆ
• Jak za pomoc historii prezentować dane, tabele, wykresy – storytelling danych
• Jak wplatać historie w wystąpieniach oraz tekstach, postach i innych publikacjach użytkowych
• Jak wykorzystywać historie w rozmowach z klientami

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń